กระเป๋าผ้าสำหรับแจก งานศพ

กระเป๋าผ้าสำหรับแจก งานศพ

งานศพ เป็นอีกงานสำคัญงานหนึ่งที่ทุกคนไม่อาจกำหนดวันได้ ไม่มีทางที่รู้วันตายของตนเองหรือคนใกล้ตัว หลายๆคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาที่เมื่อมีคนใกล้ๆตัวเสียชีวิตลง แล้วอยากจะแจกของที่ระลึกเป็น กระเป๋าผ้า แต่ก็ต้องเจอกับปัญหาสำคัญคือ ระยะเวลาในการผลิต นั่นเอง