สั่งทำกระเป๋าผ้า แบบง่าย

สินค้าสั่งทำ

สินค้าสั่งทำ

เนื้อผ้ากระเป๋า

เนื้อผ้าสีผ้า

ขนาดกระเป๋า

ขนาดและทรง

งานสกรีน

งานสกรีน/ปัก

รายละเอียดพิเศษ

รายละเอียดพิเศษ

ลูกค้าที่สนใจจะ สั่งทำกระเป๋าผ้า แบบง่าย หรือสั่งผลิตกระเป๋าผ้าตามแบบของตนเอง กับทางโรงงานกระเป๋าผ้า Bag1 นั้น มีขั้นตอนในการสั่งทำที่ง่ายและรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋าผ้าที่ลูกค้าต้องการ โดยดูจากหัวข้อ สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการสั่งผลิตกระเป๋าผ้าของลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

และนอกจากลูกค้าจะ สั่งทำกระเป๋าผ้า แบบง่าย แล้วนั้น ทางเรายังมีบริการพิเศษต่างๆไว้คอยรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆมากมาย โดยดูได้ที่หน้า เกี่ยวกับเรา ในหัวข้อ “บริการของโรงงาน”

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

ขั้นตอนการสั่งทำกระเป๋าผ้า

ลูกค้าติดต่อฝ่ายขาย

ลูกค้าติดต่อฝ่ายขาย ฝ่ายช่องทางไลน์แอด @bag1 หรือฝ่ายทางโทรศัพท์ โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามหัวข้อด้านบน สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

ฝ่ายขายรับข้อมูล

ฝ่ายขายรับข้อมูลรายละเอียดกระเป๋าผ้าจากลูกค้า พร้อมทำใบเสนอราคา และสั่งทำแบบ Artwork เพื่อให้ลูกค้าดูและพิจารณา ก่อนตัดสินใจสั่งผลิตกระเป๋าผ้า

ทำแบบ Artwork

ทางโรงงานจัดทำภาพ Artwork รูปกระเป๋าผ้าพร้อมวางตำแหน่งโลโก้ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

ลูกค้าดู และเซ็นต์แบบ

ลูกค้าตรวจสอบดูความถูกต้องของแบบ Artwork พร้อมเซ็นต์ยืนยัน

ขึ้นตัวอย่างกระเป๋าผ้า 1 ใบ

เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันแบบ Artwork ทางโรงงานจะขึ้นตัวอย่างกระเป๋าผ้าใบจริง 1 ใบ ส่งให้ลูกค้าดู เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง

ตรวจสอบคุณภาพ QC

ทางโรงงานจะทำการตรวจสอบคุณภาพกระเป๋าผ้า (QC) ทุกใบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด ก่อนทำการแพ็คบรรจุหีบห่อ

ผลิตกระเป๋าผ้า

เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันความถูกต้องของกระเป๋าผ้าแล้ว ทางโรงงานจะผลิตกระเป๋าผ้าตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด

ลูกค้าดู และเซ็นต์แบบ

ลูกค้าตรวจสอบดูความถูกต้องของกระเป๋าผ้า พร้อมเซ็นต์ยืนยัน

แจ้งลูกค้า

ฝ่ายขายจะโทรหรือทักแชทไปแจ้งลูกค้าให้ทราบเมื่อผลิตกระเป๋าผ้าเสร็จ และฝ่ายบัญชีจะโทรไปแจ้งยอดเรียกเก็บทั้งหมด

ลูกค้าชำระเงิน แจ้งที่อยู่

ลูกค้าทำการชำระเงินตามยอดที่ทางเราแจ้งไป พร้อมแจ้งที่ วัน เวลา และที่อยู่ในการรับกระเป๋าผ้า

จัดส่งกระเป๋าผ้า

ทางโรงงานจะทำการจัดส่งกระเป๋าผ้า โดยมีวิธีจัดส่ง 3 รูปแบบ คือ

  1. จัดส่งโดยคนของโรงงานเอง
  2. จัดส่งโดยขนส่งไปรษณีย์ไทย
  3. จัดส่งโดยขนส่งเอกชน

ลูกค้าติดต่อฝ่ายขาย

ลูกค้าติดต่อฝ่ายขาย ฝ่ายช่องทางไลน์แอด @bag1 หรือฝ่ายทางโทรศัพท์ โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามหัวข้อด้านบน สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

ฝ่ายขายรับข้อมูล

ฝ่ายขายรับข้อมูลรายละเอียดกระเป๋าผ้าจากลูกค้า พร้อมทำใบเสนอราคา และสั่งทำแบบ Artwork เพื่อให้ลูกค้าดูและพิจารณา ก่อนตัดสินใจสั่งผลิตกระเป๋าผ้า

ทำแบบ Artwork

ทางโรงงานจัดทำภาพ Artwork รูปกระเป๋าผ้าพร้อมวางตำแหน่งโลโก้ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

ลูกค้าดู และเซ็นต์แบบ

ลูกค้าตรวจสอบดูความถูกต้องของแบบ Artwork พร้อมเซ็นต์ยืนยัน

ขึ้นตัวอย่างกระเป๋าผ้า 1 ใบ

เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันแบบ Artwork ทางโรงงานจะขึ้นตัวอย่างกระเป๋าผ้าใบจริง 1 ใบ ส่งให้ลูกค้าดู เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง

ลูกค้าดู และเซ็นต์แบบ

ลูกค้าตรวจสอบดูความถูกต้องของกระเป๋าผ้า พร้อมเซ็นต์ยืนยัน

ผลิตกระเป๋าผ้า

เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันความถูกต้องของกระเป๋าผ้าแล้ว ทางโรงงานจะผลิตกระเป๋าผ้าตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด

ตรวจสอบคุณภาพ QC

ทางโรงงานจะทำการตรวจสอบคุณภาพกระเป๋าผ้า (QC) ทุกใบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด ก่อนทำการแพ็คบรรจุหีบห่อ

แจ้งลูกค้า

ฝ่ายขายจะโทรหรือทักแชทไปแจ้งลูกค้าให้ทราบเมื่อผลิตกระเป๋าผ้าเสร็จ และฝ่ายบัญชีจะโทรไปแจ้งยอดเรียกเก็บทั้งหมด

ลูกค้าชำระเงิน แจ้งที่อยู่

ลูกค้าทำการชำระเงินตามยอดที่ทางเราแจ้งไป พร้อมแจ้งที่ วัน เวลา และที่อยู่ในการรับกระเป๋าผ้า

จัดส่งกระเป๋าผ้า

ทางโรงงานจะทำการจัดส่งกระเป๋าผ้า โดยมีวิธีจัดส่ง 3 รูปแบบ คือ

  1. จัดส่งโดยคนของโรงงานเอง
  2. จัดส่งโดยขนส่งไปรษณีย์ไทย
  3. จัดส่งโดยขนส่งเอกชน