เงื่อนไขการสั่งสินค้า

1.) การสั่งซื้อสินค้า สั่งผลิตสินค้าตามแบบ หรือการสั่งสินค้าพร้อมส่งที่มีงานสกรีน

     1.1) ชำระค่ามัดจำสินค้า 50% ของยอดสินค้ารวมทั้งหมด ก่อนเริ่มดำเนินการผลิต

     1.2) ชำระยอดค้างจ่าย 50% หลังของยอดสินค้ารวมทั้งหมด ก่อนการจัดส่งสินค้า หรือในวันที่จัดส่ง

 

2.) เมื่อลูกค้ามัดจำ และยืนยันสั่งผลิตตามแบบแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการขึ้นตัวอย่างสินค้าให้ 1 ชิ้น ก่อนเริ่มผลิตจริง

เพื่อให้ลูกค้าทำการ “ยืนยันสั่งผลิตตามแบบ” ก่อนการผลิตจริง **ยกเว้น กรณีงานด่วน!**

 

3.) ภาพอาร์ตเวิร์ค กราฟฟิค และภาพสินค้า ที่แสดงผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ

มีผลทําให้สีผ้าตามรูปที่เห็น คลาดเคลื่อนจากสีจริง 10-20% หากต้องการเห็นสีผ้าจริง

ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างชิ้นสีผ้าจากฝ่ายขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

ทางโรงงาน BAG1 ยินดีจัดส่งชิ้นสีผ้าให้ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

4.) ทางบริษัทจะทำการขึ้นตัวอย่างสินค้า ภายใน 7-10 วัน ขึ้นกับความยากง่าย และรายละเอียดของตัวสินค้า

 

5.) หากขึ้นตัวอย่างแล้ว ลูกค้าต้องการขอยกเลิกไม่สั่งผลิต จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขึ้นตัวอย่างงาน 3,000 บาท

 

6.) หากมีการปรับแก้งานตัวอย่าง หลังจากที่ลูกค้าเซ็นแบบอาร์ตเวิร์คแล้ว โดนเป็นการเปลี่ยนแบบก่อนผลิตจริงที่

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเสียค่าดำเนินการแก้ไข 1,500 บาท/ครั้ง