ข้อตกลง เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1.) จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ก่อนการชำระมัดจำค่าสินค้า 50%

2.) หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ลูกค้าต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าภายหลัง

       กรณีที่ 1 : เมื่อยกเลิก แต่ยังไม่ขึ้นตัวอย่าง จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,500 บาท เป็นค่าทำแบบอาร์ตเวิร์ค

       กรณีที่ 2 : เมื่อยกเลิก หลังการ “เซ็นยืนยันแบบอาร์ตเวิร์ค หรือ ขึ้นตัวอย่างจริงแล้ว” จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 3,000 บาท

       กรณีที่ 3 : เมื่อยกเลิก หลังจาก ยืนยันตัวอย่าง หรือ อยู่ในขั้นตอนผลิตจริง” แล้ว จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100% ของยอดการสั่งซื้อหรือคิดจากค่าการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง

3.) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการขอเปลี่ยน-คืนสินค้า

1.) หากท่านตรวจพบสินค้า ที่เกิดความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ท่านสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

2.) ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผ่าน Line : @bag1 หรือ โทร : 087-712-1555 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมแจ้งเหตุผลในการขอเปลี่ยน-คืนสินค้า

3.) ลูกค้าสามารถ จัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน กลับคืนมายังบริษัทฯ โดยควรใช้ช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น Lalamove, EMS, Kerry

4.) เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบแล้ว หากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าเอง ตามที่แจ้งมา บริษัทจะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

5.) การเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ แต่หากสินค้าแบบที่ต้องการหมด บริษัทฯจะทำการคืนเงิน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

6.) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว